Μετά από καθυστερήσεις μηνών λόγω και της γνωμοδότησης της ΕΚΤ η οποία ζητούσε αλλαγές έλαβε την τελική του μορφή το νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή.
Στο νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής.
Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, ενώ εξαιρούνται και οι οφειλέτες πουν έχουν χρέη από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Για τη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, προβλέπεται πως πριν πάει ο δανειολήπτης στο δικαστήριο να καταθέσει αίτημα για ρύθμιση των οφειλών του και απαλλαγή από μέρους αυτών, πρέπει πρώτα να προσπαθήσει εξωδικαστικά να βρει λύση με την τράπεζα ή τις τράπεζες στις οποίες χρωστά. Η προσπάθεια θα γίνεται με τη βοήθεια του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή κάποιας καταναλωτικής οργάνωσης.
Από την στιγμή που θα κοινοποιηθεί η αίτηση μέχρι να βγει οριστική απόφαση από το δικαστήριο, αναστέλλονται όλα τα καταδιωκτικά μέτρα κατά του οφειλέτη.
Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να εκδοθεί σε μόλις δύο μήνες από τη συζήτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο και ότι αν αυτό απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη, τότε εκείνος έχει δικαίωμα να καταθέσει νέα αίτηση ύστερα από έξι μήνες.
Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήματα του ίδιου ή και της συζύγου του, τα σταθμίζει με βάση τις βιοτικές ανάγκες του ίδιου και ενδεχομένως της οικογένειάς του και τον υποχρεώνει να καταβάλλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ορισμένο ποσό για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συμμέτρως διανεμόμενο.
Αν υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία του οφειλέτη, δηλαδή ακίνητα ή άλλα κινητά περιουσιακά στοιχεία, ορίζεται εκκαθαριστής.
(bankingnews.gr)

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top