Στην Αχαΐα, τη νέα χρονιά , θα λειτουργήσουν πειραματικά 23 «νέου τύπου» Δημοτικά Σχολεία, που στην πλειονότητά τους, είναι μεγάλα σχολεία, με μεγάλο μαθητικό δυναμικό. Το υπουργείο φιλοδοξεί μέσω αυτών των σχολείων να εξάγει συμπεράσματα και παρατηρήσεις σε σχέση με το νέο ημερήσιο πρόγραμμα, το οποίο μάλλον θα επεκταθεί σε όλα τα σχολεία από την μεθεπόμενη χρονιά.
Στα αξιοσημείωτα, η
αύξηση των ωρών διδασκαλίας της γλώσσας, μάθημα στο οποίο το υπουργείο αποδίδει την βασική σημασία, τουλάχιστον για τις πρώτες τάξεις
του Δημοτικού Σχολείου.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ «ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ»
Τα σχολεία του νομού Αχαΐας που από τη νέα χρονιά θα λειτουργήσουν βάσει του νέου ωραρίου είναι τα εξής:
2o Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 9o Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 29o Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 32o Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 33o Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 34o Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 35o Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 42o Δημοτικό Σχολείο
Πατρών, 44o Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 48o Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 49o Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 53o Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 55o Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 60o Δημοτικό Σχολείο Πατρών, Δημοτικό Σχολείο Ρίου, Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Καστριτσίου, Δημοτικό Σχολείο Βραχναιίκων, 1o Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας, 2o Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας, 3o Δημοτικό Σχολείο Αιγίου, 9o Δημοτικό σχολείο Αιγίου και Δημοτικό σχολείο Καλαβρύτων.
Το ωράριο λειτουργίας των σχολείων αυτών,με βάση το πρόγραμμα που εξέδωσε το υπουργείο,θα έχει ως εξής:
ΩΡΕΣ
07.00 – 07.15 Υποδοχή μαθητών
07.15 - 08.00 Πρωινή προαιρετική ζώνη
08.00 – 08.10 Υποδοχή μαθητών
08.10 – 09:40 1η διδακτική περίοδος
09:40 – 10:00 Διάλειμμα
10:00 – 11:30 2η διδακτική περίοδος
11:30– 11:45 Διάλειμμα
11:45 – 12:25 5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35 Διάλειμμα
12.35– 13:15 6η διδακτική ώρα
13:15– 13:25 Διάλειμμα
13:25 -14:00 7η διδακτική ώρα
(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
14:00 – 14:05 Διάλειμμα
Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος
14:05 – 14:40 φαγητό- χαλάρωση
14:40 – 14:50 Διάλειμμα
14:50 – 15:30 8η διδακτική ώρα
15:30 – 15:40 Διάλειμμα
15:40 – 16:15 9η διδακτική ώρα
(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)
Απογευματινή προαιρετική ζώνη
16:15 – 16:25 Διάλειμμα
16:25 – 17:00 10η διδακτική ώρα
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top