Την ανησυχία που επικρατεί στην αγορά μετά τις ανακοινώσεις για συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δήμων από την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης», εξ αιτίας των αναμενόμενων καθυστερήσεων των ανεξόφλητων οφειλών, θίγει με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, ο Βουλευτής Αχαϊας Νίκος Νικολόπουλος με θέμα «Χρέη του Δήμου Πατρών προς το Δημόσιο και Ανεξόφλητες Οφειλές στα πλαίσια του Προγράμματος ¨Καλλικράτ稻
Αναφέρει λοιπόν ο βουλευτής στην ερώτησή του:
« Στις δύσκολες αυτές οικονομικές συγκυρίες που έχουμε περιέλθει ως κράτος οφείλουμε όλοι μας, ο καθένας από τη μεριά του, να συμβάλλουμε με την προσπάθειά μας στη διαβούλευση και συνάμα υλοποίηση σκέψεων, προτάσεων για την ανόρθωση της εθνικής μας οικονομίας που θα βασίζονται κυρίως στην ανάπτυξη, τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών καθώς επίσης την αξιοποίηση του υφιστάμενου έμψυχου δυναμικού και την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.
Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρεί η κυβέρνηση ότι θα αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα το νέο σχέδιο «Καλλικράτης» που προωθεί. Για να συμμετάσχει όμως κανείς ορθολογικά στο διάλογο αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οποιεσδήποτε πτυχές που αφορούν τα οικονομικά στοιχεία των Δήμων όλης της Επικράτειας. Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο να καταγράφονται και να δημοσιοποιούνται τα χρέη των Δήμων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων προς το Δημόσιο αλλά και προς τρίτους.
Επιπρόσθετα, μετά τις ανακοινώσεις για συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δήμων, επικρατεί ανησυχία μεταξύ των επιχειρήσεων για το μέλλον και τις αναμενόμενες καθυστερήσεις των ανεξόφλητων οφειλών, γεγονός που κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμο υπό τη παρούσα κατάσταση όπου η πραγματική οικονομία έχει ανάγκη από εισπρακτικές ενέσεις για να κινηθεί την ώρα που η κυβέρνηση έχει αναλωθεί μόνο σε φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1.Εάν υπάρχει σχετική καταγραφή των χρεών του Δήμου Πατρών προς το Δημόσιο καθώς επίσης των χρεών προς τρίτους και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα;
2.Εάν υπάρχει σχετική καταγραφή και των χρεών των Δημοτικών επιχειρήσεων της Πάτρας προς τους παραπάνω φορείς;
3.Τι θα γίνει με την ανάθεση έργων που έχουν ήδη δοθεί σε Δήμους που ενδεχόμενα να συγχωνευτούν ή καταργηθούν;
4.Τι καθυστερήσεις αναμένονται και τι μέριμνα έχει ληφθεί μετά τις πρόσφατες εξελίξεις για τις ανεξόφλητες οφειλές των Ο.Τ.Α. προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις; »

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top