ΜΥΣΤΗΡΙΟ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ
Ποτέ την Μ. Παρασκευή δεν τελούμε τη Λειτουργία, γιατί λόγω πένθους αναστέλλονται τα πάντα. Στεκόμαστε εμβρόντητοι μπροστά στο Θείο Δράμα. Πάσχει ο Χριστός και μαζί Του συμπάσχει ολόκληρη η κτίση.
Αυτό όμως που ακούμε και βλέπουμε σήμερα δεν είναι ένα απλό θέαμα και ακρόαμα. Είναι ένα μυστήριο. Το μυστήριο του Σταυρού και της σωτηρίας μας. Τα μυστήρια όμως δεν κατανοούνται με την λογική, αλλά βιώνονται με την πίστη, με την αποκάλυψη και με τη χάρη του Θεού. Η σταύρωση είναι ένα μυστήριο, το οποίο ο καθένας μας πρέπει να το ζήσει ο ίδιος προσωπικά. Πρέπει να αποτελέσει τον άξονα και το κέντρο της ζωής μας.
Να συσταυρωθούμε με τον Χριστό. Κάθε χρόνο ακούμε το «σήμερον κρεμάται επί ξύλου». Μέσα στην Εκκλησία καταργείται ο χρόνος και ζούμε ένα διαρκές παρόν μέσα σε μια αέναη αιωνιότητα. Να το μυστήριο. Γι αυτό η Εκκλησία μας λέγει «σήμερον κρεμάται».
Σήμερα μπορούμε και μείς να ζήσουμε ότι ακριβώς έζησαν κάτω από τον Σταυρό η Θεοτόκος, οι μαθητές, ο ληστής. Κάθε άλλη πορεία προς τον ουρανό περνάει πάντα από τον σταυρό. Ο δρόμος είναι σταυρικός. Σήμερα μπορεί να κριθεί πόσο ζυγίζει η λογική μας, η θέληση μας και η ελευθερία μας. Αν προσηλώσουμε τα τρία αυτά στο σταυρό για να μεταμορφωθούν, θα εκπληρωθεί και για μας ο σκοπός της θυσίας του Χριστού. Θα έχουμε βρει την καινή κτίση, που έφερε στην δημιουργία η σταυρική θυσία.
Πρωτοπρεσβύτερος Γερασιμάγγελος Στανίτσας
(Ι.Ν Αγίας Βαρβάρας Πάτρας)


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top