Τα μέτρα κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει, όμως, να συμπληρωθούν το ταχύτερο δυνατό με αναπτυξιακά μέτρα, ώστε να αντισταθμιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση. Ιδιωτικοποιήσεις, απελευθερώσεις αγορών, κατάργηση κλειστών επαγγελμάτων, απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και θα ενθαρρύνουν της επενδύσεις ανοίγοντας το δρόμο για την ανάκαμψη της οικονομίας.
Κρίσιμη σημασία έχει η εξασφάλιση ευρωπαϊκής δέσμευσης για οικονομική στήριξη. Το πρόβλημα του ελληνικού χρέους έχει, πλέον, παγκοσμιοποιηθεί και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με εθνική προσπάθεια. Εξάλλου, υπάρχουν όρια στις αντοχές της ελληνικής κοινωνίας, παρόλη την προσπάθεια δίκαιου επιμερισμού του κόστους. Γιαυτό επιβάλλεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στην υποχρέωση κοινοτικής αλληλεγγύης με αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο.
Τέλος, η πορεία της οικονομίας θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση του προγράμματος. Πέρα από τα εισπρακτικά μέτρα και τις περικοπές των μισθών, πρέπει να αποδώσει η προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της σπατάλης στο δημόσιο. Χρειάζονται ισχυρές νομοθετικές και διοικητικές παρεμβάσεις, ουσιαστικός συντονισμός σε κυβερνητικό επίπεδο και ταχύτεροι ρυθμοί ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των στόχων που έχουν τεθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αποκλίσεις θα οδηγήσουν σε νέες πιέσεις στις αγορές.

Online-press: Την παραπάνω δήλωση του κ. Παπαντωνίου την δανεισθήκαμε από το newsit και την αναρτήσαμε στο blog μας για να αποδείξουμε πόσο παχυδερμικοί είναι οι Έλληνες πολιτικοί και ιδιαίτερα κάποια άτομα σαν τον πρώην υπουργό Οικονομικών και υπουργό Άμυνας που έχουν το θράσος να μιλάνε γνωρίζοντας πόσο πολύ έχουν λερωμένη τη φωλιά τους.... 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top