Παρέμβαση για τα «πράσινα» Golden Boys του ΟΠΑΠ, από τον βουλευτή Αχαίας Νίκο Νικολόπουλο με σχετική ερώτηση προς τους υπουργούς Πολιτισμού και Οικονομικών μια ερώτηση που περιλαμβάνει τα παρακάτω υποερωτήματα:
 Ποιες οι μηνιαίες αποδοχές του προέδρου της ΟΠΑΠ Α.Ε. κ. Χάρη Σταματόπουλου; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα που να προκύπτουν οι μηνιαίες αποδοχές του προέδρου κ. Χάρη Σταματόπουλου.
 Ποιες οι μηνιαίες αποδοχές του διευθύνοντος συμβούλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. κ Γιάννη Σπανουδάκη; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα που να προκύπτουν οι μηνιαίες αποδοχές του διευθύνοντος συμβούλου κ. Γιάννη Σπανουδάκη.
 Να κατατεθούν οι συμβάσεις που υπέγραψαν οι κύριοι Σταματόπουλος και Σπανουδάκης.
 Για ποιους λόγους ο κ. Γ Κυριακός ενώ αρχικά συμμετείχε ως ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος, ορίστηκε μέσα σε λίγες ημέρες εκτελεστικό μέλος;
 Σε τι ύψος ανέρχονται οι μηνιαίες αποδοχές που λαμβάνει ο κ. Γ. Κυριακός; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα που να προκύπτουν οι μηνιαίες αποδοχές του.
 Να κατατεθεί η σύμβαση που έχει υπογράψει ο κ. Γ. Κυριακός.
 Είναι αλήθεια ότι ο κ. Γ. Κυριακός ορίστηκε υπεύθυνος επικοινωνίας της ΟΠΑΠ Α.Ε.; Εάν ναι, για ποιο λόγο ορίστηκε από την στιγμή που λειτουργεί αρμόδια γενική διεύθυνση;
 Είναι αλήθεια ότι ο κ. Γ. Κυριακός φρόντισε να προσληφθεί ως βοηθός του δημοσιογράφος με αποδοχές άνω των 50.000 ευρώ ετησίως; Εάν ναι, ποιος είναι ο δημοσιογράφος που προσελήφθηκε; Με ποια διαδικασία έγινε η πρόσληψη του συγκεκριμένου δημοσιογράφου;
 Πότε προσελήφθη ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος; Ποιες οι μηνιαίες αποδοχές του; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα που να προκύπτουν οι μηνιαίες αποδοχές του εν λόγο δημοσιογράφου, καθώς και η σύμβαση που υπέγραψε.
 Ποια μέλη από την νέα διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. αμείβονται και ποια όχι; Ποια η αμοιβή κάθε μέλους; Να κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία και τα σχετικά έγγραφα για κάθε μέλος της νέας διοίκησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. που να προκύπτει το ύψος της αμοιβής του.
Περιμένουμε με αγωνία τις απαντήσεις.....
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top