Οι βαριές επιπτώσεις της κρίσης στους τραπεζικούς ισολογισμούς αρχίζουν να γίνονται όλο και περισσότερο ορατές, ακόμη και στην παρούσα «βουβή» περίοδο δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, όπου τα περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα προτιμούν να… καταχωνιάζουν μέχρι τις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου τα αναλυτικά τους οικονομικά στοιχεία, που δεν θεωρούνται ιδιαίτερα κολακευτικά.
Μια από τις λίγες ελληνικές τράπεζες που έχουν δημοσιεύσει ως τώρα οικονομικές καταστάσεις είναι η Eurobank, η οποία επέλεξε ως ημέρα δημοσίευσης την 25η Μαρτίου, όταν μόνο ελάχιστοι… μανιώδεις αναλυτές θα μελετούσαν τραπεζικούς ισολογισμού.
Ένα σημαντικό κεφάλαιο των οικονομικών καταστάσεων της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας καλύπτει το άκρως ευαίσθητο θέμα των «κόκκινων» δανείων και είναι αποκαλυπτικό των κραδασμών που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες:
- Τα μη εκτοκιζόμενα δάνεια σχεδόν διπλασιάσθηκαν το 2009, σε σχέση με το 2008: αυξήθηκαν κατά 88,5% και από τα 1,577 δις. ευρώ ανήλθαν σε 2,974 δις. ευρώ.
- Πάνω από 1 δις. ευρώ (1,056) είναι το ύψος των μη εκτοκιζόμενων καταναλωτικών δανείων, που σχεδόν διπλασιάσθηκαν, ενώ στα 831 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα μη εκτοκιζόμενα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις και σε 723 εκατ. ευρώ αντίστοιχα τα «κόκκινα» δάνεια σε μεσαίες και μεγάλες.
- Ακόμη και τα θεωρούμενα στο παρελθόν ως σχετικά ασφαλή στεγαστικά δάνεια έχουν την… τιμητική τους στον πίνακα των μη εκτοκιζόμενων, καθώς ανήλθαν σε 364 εκατ. ευρώ, από 189 εκατ. ευρώ το 2008.
Σημειώνεται, ότι, σύμφωνα με τους κανόνες που ακολουθεί η Eurobank.....

τα στεγαστικά δάνεια θεωρούνται μη εκτοκιζόμενα, όταν δε λογίζονται τόκοι/έσοδα για περισσότερες από 180 ημέρες, ενώ τα καταναλωτικά για περισσότερες από 90 ημέρες. Τα δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις θεωρούνται μη εκτοκιζόμενα όταν μεταφερθούν σε οριστική καθυστέρηση, δηλαδή όταν τα δάνεια είναι σε καθυστέρηση για περισσότερες από 180 ημέρες, ή και νωρίτερα όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις που υποδεικνύουν τη μεταφορά σε οριστική καθυστέρηση.
Στο σύνολο των δανείων της Eurobank, τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών έφθασαν στο τέλος του 2009 τα 3,85 δις. ευρώ, από 2,237 δις. ευρώ το 2008, δηλαδή αυξήθηκαν σε ποσοστό που ξεπέρασε το 72%.
Τα «κόκκινα» δάνεια θα είχαν αυξηθεί ακόμη περισσότερο, μάλιστα, αν η τράπεζα δεν είχε κινητοποιήσει ένα τραπεζικό «πυροσβεστικό» μηχανισμό, προχωρώντας μαζικά σε διαδικασίες επαναδιαπραγμάτευσης των όρων πολλών δανείων.
Στην κατηγορία «δάνεια και απαιτήσεις επαναδιαπραγματεύσιμα», όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται δάνεια και απαιτήσεις των οποίων οι όροι έχουν επαναδιαπραγματευτεί και δε θεωρούνται πλέον ως δάνεια σε καθυστέρηση ή απομειωμένα, καθώς έχουν εκπληρωθεί οι ελάχιστες αποπληρωμές και οι απαιτούμενοι όροι με βάση τους νέους διακανονισμούς.
Τα δάνεια που θεωρούνται ως εξυπηρετούμενα, αλλά ύστερα από… έκπτωση που παραχώρησε η τράπεζα στους πελάτες της, έφθασαν το 2009 στα 60 εκατ. ευρώ. Στη συντριπτική τους πλειονότητα ήταν καταναλωτικά (52 εκατ. ευρώ), ενώ η διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης ακολουθήθηκε και για στεγαστικά, ύψους 8 εκατ. ευρώ. Το 2008, η τράπεζα είχε ακολουθήσει αντίστοιχες διαδικασίες μόνο για δάνεια ύψους 24 εκατ. ευρώ, που ήταν στο σύνολό τους χορηγήσεις προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Η Eurobank είχε επεκτείνει σταθερά τα τελευταία χρόνια τις χορηγήσεις λιανικής (καταναλωτικά, στεγαστικά και δάνεια σε επαγγελματίες), αλλά το 2009 η ύφεση στην οικονομία οδήγησε αυτή τη στρατηγική στα όριά της και το χρυσορυχείο του παρελθόντος πέρυσι γέμισε… άνθρακες. Είναι χαρακτηριστικό, ότι με ένα ενεργητικό 24,9 δις. ευρώ στη λιανική, η Eurobank εμφάνισε κέρδη από αυτό τον τομέα μόλις 35 εκατ. ευρώ…
(banksnews.gr)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top