H Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Y.A.) πραγματοποίησε αναλυτική έρευνα σε 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), σύμφωνα με την οποία υπάρχουν πολλές αποκλίσεις στον τρόπο αξιολόγησης των αιτημάτων ασύλου. Η Υ.Α. κάνει έκκληση για λήψη πρακτικών μέτρων και τροποποιήσεων στην κοινοτική νομοθεσία ώστε να διασφαλιστούν δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου σε όλη την Ε.Ε. Η έρευνα της Υ.Α. με τίτλο «Βελτιώνοντας τις Διαδικασίες Ασύλου» παρουσιάστηκε την προηγούμενη Πέμπτη (25/3) στις Βρυξέλλες.
Η Κοινοτική Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου, η οποία υιοθετήθηκε το 2005, έχει ως στόχο να διασφαλίσει συνοχή στις διαδικασίες καθορισμού του προσφυγικού καθεστώτος στην Ε.Ε. Η Οδηγία αυτή καθορίζει διαδικαστικές εγγυήσεις για τις διαδικασίες ασύλου, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα σε προσωπική συνέντευξη, το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την έκβαση του αιτήματος ασύλου, καθώς επίσης και το δικαίωμα προσφυγής κατά αρνητικής απόφασης.
Σε πολλά μέρη του κόσμου, το προσφυγικό καθεστώς αναγνωρίζεται σε ομαδική βάση. Στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο βιομηχανικό κόσμο, οι αποφάσεις ασύλου βασίζονται σε ατομικές αξιολογήσεις. Η Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου διέπει τη διαδικασία αυτή στην Ε.Ε. Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η παραπάνω Οδηγία, επηρεάζει χιλιάδες ανθρώπους που ........


αναζητούν διεθνή προστασία στην Ε.Ε., όπου τον περασμένο χρόνο καταγράφηκαν 246.200 αιτήματα ασύλου.
Η έρευνα της Υ.Α. εξέτασε τον τρόπο εφαρμογής της Οδηγίας στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ερευνητές μελέτησαν περισσότερες από 1.000 ατομικές περιπτώσεις και αποφάσεις ασύλου, παρακολούθησαν εκατοντάδες προσωπικές συνεντεύξεις αιτούντων άσυλο, ενώ παράλληλα πήραν συνέντευξη από εργαζομένους σε υπηρεσίες ασύλου, δικαστές, δικηγόρους και άλλους αρμόδιους.
«Η διαδικασία λήψης απόφασης για τη χορήγηση ασύλου είναι εξαιρετικά δύσκολο έργο», δήλωσε η Τζούντιθ Κιούμιν, Διευθύντρια του Γραφείου της Υ.Α. για την Ευρώπη. «Μπορεί να είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου», συμπλήρωσε.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα κράτη - μέλη όχι μόνο εφαρμόζουν την Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου με διαφορετικούς τρόπους, αλλά επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό γίνεται με τρόπο που μπορεί να παραβιάζει το διεθνές προσφυγικό δίκαιο. «Οι αιτούντες άσυλο πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από το πού μπορεί να υποβάλουν το αίτημά τους εντός της Ε.Ε.», δήλωσε η Κιούμιν. «Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει προς το παρόν».
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στους αιτούντες άσυλο δε δινόταν πάντα η δυνατότητα ατομικής συνέντευξης αλλά ούτε και αρκετός χρόνος να προετοιμαστούν για τη συνέντευξη ή να εξηγήσουν το αίτημά τους. Επιπλέον, δεν υπήρχαν πάντοτε διαθέσιμοι διερμηνείς ή διερμηνείς με τα απαραίτητα προσόντα.
Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονταν πάντα βάσει των ατομικών περιπτώσεων. Πολλές κατηγορίες αιτημάτων κατέληξαν σε ταχύρρυθμες διαδικασίες που δεν παρείχαν αρκετές εγγυήσεις. Τέτοιες πρακτικές δημιουργούν τον κίνδυνο να μην εξακριβώνονται οι ανάγκες προστασίας και να επιστρέφονται άτομα σε χώρες όπου αντιμετωπίζουν διώξεις ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Παράλληλα, η έρευνα επιβεβαίωσε πολλές καλές πρακτικές, όπως είναι η ενημέρωση για τον τρόπο προσφυγής κατά αρνητικής απόφασης, οι κώδικες δεοντολογίας για όσους παίρνουν τις συνεντεύξεις αλλά και για τους διερμηνείς, η προσεκτική καταγραφή των συνεντεύξεων και των αποφάσεων, και οι καλές διαπολιτισμικές επικοινωνιακές δεξιότητες.
Με βάση την έρευνα, η Υ.Α. προτείνει μία σειρά πρακτικών μέτρων προκειμένου να βοηθήσει τις χώρες της Ε.Ε. να βελτιώσουν τις πρακτικές τους. Μεταξύ άλλων, προτείνει την κατάρτιση των υπευθύνων για την εξέταση αιτημάτων ασύλου, καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες και κώδικες δεοντολογίας για όσους παίρνουν τις συνεντεύξεις και τους διερμηνείς. Μέρος αυτών των πρωτοβουλιών θα μπορούσε να αναλάβει το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης για το Άσυλο.
Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έλαβε επίσης οικονομική στήριξη από το Ταμείο για τη Μνήμη της Νταϊάνα, Πριγκίπισσας της Ουαλίας, καθώς και από τον εταίρο της Υ.Α. στη Γερμανία, «Βοήθεια για τους Πρόσφυγες» (UNO- Flüchtlingshilfe).
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top