Ακόμη βαθύτερα βάζει χέρι στα έσοδα των επιχειρήσεων το κράτος, με ειδική διάταξη στο φορολογικό νομοσχέδιο. Πράγματι, η κυβέρνηση ζητεί από όσους αγοράζουν υπηρεσίες να μην πληρώνουν ολόκληρη την τιμή αλλά να παρακρατούν ποσοστό 8%, το οποίο θα αποδίδουν στο δημόσιο ταμείο.
Πρακτικά, η απροσδόκητη αυτή υπερφορολόγηση σημαίνει ότι αφαιρείται το αντίστοιχο ποσοστό από τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και μεταφέρεται στο δημόσιο ταμείο, χωρίς κανείς να γνωρίζει με ποιο τρόπο και μετά πόσο καιρό θα επιδιωχθεί ο συμψηφισμός του παρακρατηθέντος φόρου.
Ειδικότερα, με το άρθρο 6, παράγραφος 10, σημείο (ββ) ορίζεται πως δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, οργανισμοί κοινής ωφέλειας, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, τράπεζες, συνεταιρισμοί, ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες και γενικότερα όσοι τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας θα παρακρατούν φόρο για όλες τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, εφόσον οι συναλλαγές υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, με συντελεστή οκτώ τοις εκατό.
Η νέα αυτή επιβάρυνση της οικονομικής δραστηριότητας, που αφορά πάνω από το 80% της ελληνικής οικονομίας, καθώς μάλιστα γίνεται επί του συνόλου των πωλήσεων, ο οποίος είναι πολλαπλάσιος των καθαρών εσόδων, θέτει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και ορθής κρίσης. Κυρίως επειδή συγχέει πλήρως τους άμεσους επί του καθαρού εισοδήματος φόρους με τις έμμεσες επί των τιμών φορολογικές επιβαρύνσεις.
Αρχικοί υπολογισμοί δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις θα υποστούν, σε στιγμές οικονομικής ύφεσης, καχεκτικής αγοραστικής δύναμης και πολλαπλών δυσκολιών, μια απαράδεκτη και βαρύτατη επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας τους. Η αγωνία του κράτους να αυξήσει τα έσοδά του οδηγεί το υπουργείο Οικονομικών σε μεθόδους που κινδυνεύουν να σκοτώσουν με κάθε βεβαιότητα τις ήδη περιορισμένες εργασίες των επιχειρήσεων, αφού τους στερεί με τρόπο αυθαίρετο ποσοστό 8% επί των πωλήσεών τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου έχει αντιληφθεί τις τρομακτικές επιπτώσεις που θα έχει το νέο φορομπηχτικό μέτρο στην πραγματική οικονομία. Η ευφάνταστη αυτή επιδρομή έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις ως προς τους τρόπους που θα υποχρεωθούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να αντισταθμίσουν την ξαφνική αυτή επιβάρυνση, η εφαρμογή της οποίας προβλέπεται να ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου 2010.
(Tου Μπαμπη Παπαδημητριου στην Καθημερινή) 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top