Οι ανησυχίες του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας εστιάζονται σε τρία σημεία: Πρώτον, στο ότι στο κείμενο της συμφωνίας δεν προσδιορίζεται επακριβώς το σημείο εκείνο το οποίο θα θεωρηθεί ως»έσχατο», ούτως ώστε η Ελλάδα να έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συνδρομή Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κάτι που σημαίνει ότι κάθε πλευρά θα δίνει τη δική της ερμηνεία. Δεύτερον, στο ότι η ενεργοποίηση της βοήθειας προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών μελών, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε χώρα, για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να θέσει «βέτο» αποτρέποντας τη λήψη της κρίσιμης απόφασης. Στην περίπτωση αυτή η κυβέρνηση είναι πιθανόν να γίνει έρμαιο πιέσεων και θα εξαναγκασθεί να προχωρήσει στη λήψη μέτρων τα οποία στην πραγματικότητα θα της έχουν επιβάλει, είτε οι Βρυξέλλες είτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είτε και οι δύο πλευρές μαζί. Τρίτον, στο ότι, κατά τον κ. Σαμαρά, η «εμπλοκή» του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη Συμφωνία, επί της ουσίας «υπονομεύει» την αυτονομία της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά, το... χειρότερο, «φωτογραφίζει» περαιτέρω δυσμενείς όρους για την Ελλάδα. Καθόλου δεν τον καθησυχάζουν οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, είτε ότι η χώρα δεν θα περιέλθει ποτέ στη δυσχερή θέση να ζητήσει την ενεργοποίηση της συμφωνίας είτε ότι το ΔΝΤ δεν θα έχει τον πρώτο και καθοριστικό λόγο, αλλά θα λειτουργήσει συμπληρωματικά.
(Το Παρόν) 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top