Πρωτοφανή εμπόδια, που αντανακλούν τη γενικευμένη, διεθνή δυσπιστία για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αντιμετωπίζουν πλέον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας, καθώς διαπιστώνουν ότι ακόμη και οι εγγυητικές επιστολές από ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζονται σαν… κουρελόχαρτα. Σύμφωνα με πληροφορίες του “B”, έχει γενικευθεί επικίνδυνα το φαινόμενο να απαιτείται από τις ελληνικές επιχειρήσεις στις διεθνείς τους συναλλαγές (εισαγωγές εμπορευμάτων και πρώτων υλών) να πληρώνουν μετρητοίς, καθώς οι προμηθευτές δεν κάνουν πλέον δεκτές τις εγγυητικές επιστολές που εκδίδουν οι ελληνικές τράπεζες!Εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τονίζουν, ότι αν αυτή η κατάσταση συνεχισθεί και τους επόμενους μήνες, πολύ σύντομα οι πιέσεις στην ήδη χαμηλή ρευστότητα των επιχειρήσεων θα είναι τόσο ισχυρές, ώστε να γίνεται λόγος για ένα νέο κύμα μαζικών «λουκέτων».Τραπεζικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό, όσο και πρωτοφανές: ακόμη και στις χειρότερες περιόδους για την ελληνική οικονομία, οι εγγυητικές επιστολές των ελληνικών τραπεζών γίνονταν δεκτές στις διεθνείς συναλλαγές, αλλά σήμερα οι φόβοι για μια χρεοκοπία της Ελλάδας είναι τόσο ισχυροί, που ακόμη και μεγάλες τράπεζες βλέπουν να απαξιώνονται οι εγγυητικές τους επιστολές στις διεθνείς συναλλαγές.Αυτό που αποφεύγουν να αναγνωρίσουν οι Έλληνες τραπεζίτες, αλλά είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα, είναι ότι η αμφισβήτηση δεν αφορά μόνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, αλλά και την ίδια τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς στη διεθνή αγορά εκφράζονται όλο και περισσότεροι φόβοι, ότι η οικονομική κατάσταση των τραπεζών δεν είναι όσο υγιής εμφανίζεται στις οικονομικές τους καταστάσεις.Για παράδειγμα, δεν έχει περάσει απαρατήρητο στην ευρωπαϊκή αγορά, ότι η Εμπορική και η Γενική, δύο τράπεζες που ελέγχονται από γαλλικούς ομίλους με πάγια πολιτική ειλικρινούς και πλήρους αποτύπωσης της πραγματικής οικονομικής εικόνας στους ισολογισμούς, εμφανίζουν τεράστιες ζημιές και απαιτούν συνεχείς «αιμοδοσίες» κεφαλαίων από τις μητρικές τράπεζες, την ώρα που σε γενικές γραμμές το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να εμφανίζει ικανοποιητική κερδοφορία.«Στη διεθνή αγορά φοβούνται, ότι το ανέκδοτο των “greek statistics” μπορεί να μην είναι μόνο δημοσιονομικό, αλλά και τραπεζικό», τονίζει χαρακτηριστικά τραπεζικό στέλεχος, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να υπογραμμίσει τις έκδηλες ανησυχίες για την πραγματική κατάσταση των ελληνικών τραπεζών, που ενδεχομένως να μην αποτυπώνεται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις.Επιπλέον, δεν έχει περάσει απαρατήρητο στη διεθνή αγορά, ότι ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται αποκομμένες από τη διατραπεζική αγορά, ενώ η ρευστότητα τους πιέζεται από πολλές πλευρές, καθώς υποβαθμίζονται, ή βρίσκονται σε διαδικασία υποβάθμισης πολλοί τίτλοι που έχουν εκδώσει τα τελευταία χρόνια και, παράλληλα, η ΕΚΤ ασκεί τη δική της πίεση, για τη σταδιακή επιστροφή των τεράστιων ποσών που έχουν δανεισθεί οι ελληνικές τράπεζες.Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη μεγάλη αύξηση των απωλειών από προβληματικά δάνεια και από τις αρνητικές εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές, εντείνουν τη διεθνή δυσπιστία για τις ελληνικές τράπεζες, οδηγώντας στο πρωτοφανές φαινόμενο της αμφισβήτησης της αξιοπιστίας των εγγυητικών επιστολών πολλών πιστωτικών ιδρυμάτων, με συνέπεια την άσκηση ασφυκτικών πιέσεων σε όσες ελληνικές επιχειρήσεις βασίζονται στις εγγυητικές επιστολές για τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές τους.
(banksnews.gr)


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top