Ευ. Βενιζέλος: Το «γερμανικό» μοντέλο, όπως όλοι γνωρίζουμε βασίζεται στην ύπαρξη δύο κατηγοριών βουλευτικών εδρών. Οι μισές βουλευτικές έδρες είναι κατανεμημένες σε ισάριθμες μονοεδρικές περιφέρειες, οι δε άλλες μισές με πολυεδρικές λίστες στα ομόσπονδα κράτη. Ο κάθε πολίτης έχει δύο ψήφους. Οι έδρες κατανέμονται στα κόμματα με βάση τις ψήφους που έχουν συγκεντρώσει τα κόμματα στα ομόσπονδα κράτη.
Εάν οι έδρες αυτές έχουν ήδη κατακτηθεί από τα κόμματα σε μονοεδρικές περιφέρειες, δεν κατανέμονται έδρες από λίστες των ομοσπόνδων κρατών, αλλιώς ο αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε κόμμα συμπληρώνεται από τις λίστες αυτές, ενώ αν κάποιο κόμμα έχει κατακτήσει περισσότερες μονοεδρικές περιφέρειες από αυτές που δικαιούται συνολικά, τότε αυτές οι έδρες προστίθενται ως προσωρινές στο συνολικό αριθμό των εδρών. Η εσωκομματική δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης των υποψηφίων ελέγχεται δικαστικά. Άρα εκ των πραγμάτων η αλλαγή στο εκλογικό σύστημα συνδέεται με την αλλαγή στην περιφερειακή και πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και το θεσμικό ρόλο της Βουλής και του βουλευτή, με το εκλογικό σύστημα που θα ισχύσει στα δύο επίπεδα της αυτοδιοίκησης, με την ανάγκη να κατοχυρωθεί θεσμικά η εσωκομματική δημοκρατία, με την ανάγκη οι εγγυήσεις διαφάνειας να ισχύουν σε όλα τα πολιτικά, διοικητικά και αυτοδιοικητικά επίπεδα. Θα έχουμε την ευκαιρία άλλωστε να τα συζητήσουμε όλα αυτά διεξοδικά.
(papaioannou) 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top