Μόνο η Εθνική Τράπεζα καλύπτει το κόστος των κεφαλαίων της με τις αποδόσεις από παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες, ενώ οι άλλες τρεις μεγάλες τράπεζες της χώρας θα βρίσκονταν ήδη στο κόκκινο, αν δεν είχαν εξασφαλίσει μεγάλα κέρδη από τις τοποθετήσεις τους σε ομόλογα.
Μια αρκετά «γκρίζα» εικόνα της πραγματικής κατάστασης των ελληνικών τραπεζών, πίσω από τις «λαμπερές» ανακοινώσεις για την κερδοφορία τους, αποκαλύπτουν οι εκθέσεις των ξένων οίκων. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη έκθεση της Unicredit, που τονίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σοβαρή υστέρηση στην ποιότητα των κερδών τους, καθώς σε μεγάλο ποσοστό αυτά προέρχονται από τα ομόλογα και δεν είναι επαναλαμβανόμενα:
- Σε ποσοστό 40% κατά μέσο όρο τα κέρδη των μεγάλων τραπεζών προήλθαν κατά το γ’ τρίμηνο του έτους από τα ομόλογα. Αυτές οι τοποθετήσεις χρηματοδοτούνται κυρίως από τη φθηνή ρευστότητα της ΕΚΤ.
- Χωρίς τα κέρδη από τα ομόλογα, μόνο η Εθνική Τράπεζα έχει αρκετές εισροές από τις βασικές τραπεζικές εργασίες για να καλύψει το κόστος των κεφαλαίων της!
- Η ρευστότητα από την ΕΚΤ θα πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί τους επόμενους μήνες με ακριβότερο χρήμα από ιδιωτικές πηγές. Σε αυτή την περίπτωση, τις σοβαρότερες απώλειες θα υποστεί η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς υπολογίζεται ότι για κάθε 50 μονάδες βάσης ανόδου του κόστους χρηματοδότησης μπορεί να χάσει το 20% των εκτιμώμενων κερδών της για το 2010. Στην καλύτερη θέση, αντίθετα, είναι η Εθνική, που για κάθε 50 μ.β. πρόσθετου κόστους χρηματοδότησης θα χάνει το 2% των κερδών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Unicredit, οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη πολύ σημαντικά ανοίγματα στην ΕΚΤ, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν και την αξία των χαρτοφυλακίων ομολόγων που διατηρούν. Η Εθνική έχει δανεισθεί 9,5 δις. ευρώ, με χαρτοφυλάκιο ομολόγων αξίας 18 δις. ευρώ και βρίσκεται στην καλύτερη θέση, ενώ και η Πειραιώς εμφανίζει δανεισμό από την ΕΚΤ χαμηλότερο από την αξία των ομολόγων της (5 δις ευρώ, έναντι 6,2).
Μεγάλη στενότητα ρευστότητας φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν η Alpha και η Eurobank: η πρώτη έχει δανεισθεί 9 δις. ευρώ από την ΕΚΤ, με χαρτοφυλάκιο ομολόγων αξίας μόλις 3 δις. ευρώ, ενώ για την Eurobank τα αντίστοιχα ποσά είναι 6 και 5 δις. ευρώ.
Αυτό σημαίνει, όπως σημειώνει η Unicredit, ότι ήδη οι δύο τράπεζες έχουν φθάσει στο σημείο να χρηματοδοτούν τραπεζικές εργασίες με δανεισμό από την ΕΚΤ, αντί να περιορίζουν αυτό το δανεισμό για να χρηματοδοτούν τις σχετικά ασφαλέστερες τοποθετήσεις σε ομόλογα. Στην περίπτωση της Alpha, πάντως, αυτή η «ασυμμετρία» φαίνεται ότι εξηγείται εκ του γεγονότος, ότι η τράπεζα χρησιμοποιεί ρευστότητα της ΕΚΤ για να παρέχει διατραπεζικά δάνεια.
Σε σημείωμα που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, ο οίκος Fitch επισημαίνει ότι η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών στη χρηματοδότηση της ΕΚΤ θα καταστήσει πιο δύσκολη την αναπροσαρμογή του χρηματοδοτικού μείγματος των ελληνικών τραπεζών.
«Οι ελληνικές τράπεζες, ιδίως αυτές με μεγαλύτερη εξάρτηση στη χρηματοδότηση της ΕΚΤ, αντιμετωπίζουν την πρόκληση να αντικαταστήσουν τη χρηματοδότηση αυτή με πιο παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης, όπως οι καταθέσεις των πελατών, εκδόσεις χρέους ή διατραπεζικά repos, αλλά και να βελτιώσουν την συνολική τους ρευστότητα», σχολιάζει η Fitch.
«Αδυναμία να το πράξουν θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθοδικές πιέσεις στις αξιολογήσεις, επιπλεόν των υφιστάμενων θεμάτων όπως η επιδείνωση της ποιότητας των παγίων και η υποχώρηση της κερδοφορίας», τονίζει.
(banksnews.gr)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top