(από την online-press.gr)
Πρωτοφανής και παράνομη χαρακτήρισε την αύξηση του φόρου του ΕΤΑΚ στα περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός σε χθεσινό
του έγγραφο, με το οποίο τοποθετείται απέναντι στις πρωτοβουλίες της νέας Κυβέρνησης σχετικά με τον «τριπλασιασμό» του εν λόγω φόρου.
H online-press εξασφάλισε ά το κείμενου του Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερμανού, το οποίο έχει ως εξής:
“Εις απάντησιν του υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 4266/6-11-2009 εγγράφου αυτής,
1. Εν πρώτοις ευλαβώς υποβάλλω κατάσταση καταβολής του φόρου ΕΤΑΚ, τον οποίο κατέλαβαν η Ιερά Μητρόπολις, οι Μονές, οι Ιεροί Ναοί και τα Ευαγή Ιδρύματα της Ι. Μητροπόλεως ημών δια το τρέχον έτος.
2. Οι απόψεις ημών περί της αυξήσεως του ποσοστού του ΕΤΑΚ από ένα τοις χιλίοις σε τρία τοις χιλίοις, είναι πρωτοφανής και παράνομος, φανερώνει δε και εχθρότητα προς την Εκκλησίαν των Κυβερνώντων. Δια τους εξής λόγους:
α. Δεν μπορεί να χαρακτηρισθή ευνομούμενη μια Πολιτεία, η οποία εν γνώσει θεσπίζει Νόμους αντισυνταγματικούς η αντίθετους προς την ηθικήν τάξην, το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και την Ευρωπαϊκήν Νομοθεσίαν, ως είναι η μελετώμενη από την Ελληνική Κυβέρνηση αύξηση του ΕΤΑΚ μόνον δια τα Νομικά Πρόσωπα της Εκκλησίας της Ελλάδος, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Αυτά δεν συνέβηκαν ούτε στην Τουρκοκρατία με τους Σουλτάνους.
β. Η υπέρμετρη και μονομερής φορολόγηση της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Νομικών Προσώπων αυτής (Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, Ενοριακών Ναών, Μονών κ.λ.π) χωρίς την φορολόγησιν των άλλων Ελληνικών Νομικών Προσώπων και μάλιστα των λοιπών Ελληνικών Θρησκευτικών Κοινοτήτων (Μουσουλμάνων, Εβραίων, Καθολικών, Διαμαρτυρομένων, κ.λ.π.), αποτελεί σκάνδαλο νομοθετικής μεροληψίας, προσβάλλει την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και τους Χριστιανούς της, που αποτελούν την πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού, θα μειώση αναλόγως το προσφερόμενο στην κοινωνία μας φιλανθρωπικό της έργο και θα ψυχράνη τους δωρητάς και Ευεργέτας της.
γ. Ο τριπλασιασμός του ΕΤΑΚ μόνον δια τα Νομικά Πρόσωπα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αντίκειται στην περί ισότητος διάταξη του Συντάγματος και αποτελεί κατάφωρη αδικία στην Μητέρα Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία στο παρελθόν εστήριξε το Ελληνικό Έθνος με την περιουσία των Μοναστηριών της και με τα καντήλια των Εκκλησιών ακόμη, αλλά και σήμερα όχι μόνο είναι ΜΟΝΗ αρωγός της Ελληνικής Πολιτείας στην προσφορά κοινωνικού έργου προς πάντας τους έχοντας ανάγκη συνανθρώπους μας είτε αυτοί είναι Έλληνες η Αλλοδαποί είτε είναι Ετερόδοξοι η Αλλόδοξοι.
Δια τούτο, ένα νομοθετηθεί τούτο, εύκολα θα απορριφθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια της Ελληνικής Πολιτείας και θα μείνει στην ιστορία η κακή διάθεση κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας της σημερινής Ελληνικής Κυβερνήσεως.
δ. Η απόφαση αυξήσεως του ΕΤΑΚ ΜΟΝΟΝ δια τα Ν.Π.Δ. και Ι. Δικαίου της Εκκλησίας της Ελλάδος αντίκειται και εις την Ευρωπαϊκήν Νομοθεσίαν. Δια τούτο προσφεύγουσα η Εκκλησία εις τα αρμόδια Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, ασφαλώς θα δικαιωθεί, όπως εδικαιώθη, όταν κατέφυγε δια τον Νόμο Τρίτση. Οπότε η Πατρίδα μας θα εκτεθεί και διεθνώς.
ε. η Ελληνική Πολιτεία όχι ΜΟΝΟΝ πρέπει να μη φορολογεί υπερβάλλοντως την Εκκλησία, αλλά και να την ενισχύει οικονομικά διότι αυτή σηκώνει το βάρος της καθημερινής βοήθειας των εχόντων ανάγκη συνανθρώπων μας.
3. Η Μητρόπολις Ηλείας π.χ. λειτουργεί αδαπάνως δια την Ελληνική Πολιτεία τα εξής ιδρύματα:
(συνέχεια εδώ) 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top