Ένα καλά οργανωμένο σχέδιο για τη νομιμοποίηση των παρανομιών και την οικοπεδοποίηση του δάσους της Στροφυλιάς στη περιοχή «Σαμαρέικα» βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και χρόνια με τη συμμετοχή κρατικών υπηρεσιών της Αχαΐας και της Ηλείας.
Tο σχέδιο προέβλεπε σε πρώτη φάση τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως εποικιστική έκταση με αγροτικό χαρακτήρα. Αυτό ήταν το πρώτο και καθοριστικό βήμα για τη νομιμοποίηση των παρανομιών. Βασικός στόχος των καταπατητών ήταν να «ανακηρύξουν» αναρμόδιες τις δασικές υπηρεσίες της Αχαΐας.
Απευθύνθηκαν λοιπόν στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών Ηλείας και Αχαΐας οι οποίες εγγράφως διαβεβαίωναν ότι η συγκεκριμένη έκταση έχει αγροτικό χαρακτήρα και είναι εποικιστική.
Η ΟΙΚΙΠΑ (Οικολογική Κίνηση Πάτρας) που εδώ και χρόνια παρακολουθεί το θέμα, έγινε γνώστης των παραπάνω εγγράφων και απευθύνθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο με την απάντησή που δημοσιεύουμε στη συνέχεια βάζει τέλος στα άνομα σχέδια των καταπατητών. Η τοποθέτηση του Υπουργείου στο ζήτημα αυτό είναι καταπέλτης για τους καταπατητές αλλά και για κάποιους δημόσιους λειτουργούς:
«…θεωρούμε ότι το δάσος Στροφυλιάς και η εντός αυτού έκταση της περιοχής «Σαμαρέικα» δεν συμπεριελήφθη στις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις του αγροκτήματος Μανωλάδας και δεν αποτελεί εποικιστική έκταση. Αντιθέτως αποτελεί δημόσιο δάσος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αριθμ. 3123/10.6.2009 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Αχαΐας που είναι αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση και προστασία αυτού.»
Ανάλογη προσπάθεια έγινε και στη Νομαρχία Αχαΐας .......


όπου μετά από αίτηση ιδιώτη η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσε βεβαίωση (αριθμ. 7378/11-7-08) στην οποία αναφέρεται … « ότι το με αριθμό 56 τεμάχιο έκτασης 724.675 μ2 του ως άνω τοπογραφικού διαγράμματος έχει εξαιρεθεί του δάσους της Στροφυλιάς ως εποικιστική»
Η ΟΙΚΙΠΑ επενέβει και πάλι, απευθυνόμενη στο Δασαρχείο Πατρών το οποίο με έγγραφό του (αριθμ. 43830/11672/5-8-09) προς τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας αναφέρει: «… μετά από όλα τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η βεβαίωσή σας είναι εσφαλμένη και παρακαλούμε για την ανάκλησή της» Το έγγραφο υπογράφετε από τον Δασάρχη Πατρών κ. Κανταρτζόπουλο.
Είναι φανερό ότι το Δασαρχείο Πατρών, ως η μόνη αρμόδια υπηρεσία για τη συγκεκριμένη περιοχή πρέπει επιτέλους να επιβάλει τη νομιμότητα Να υλοποιήσει τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τα «Σαμαρέικα» και να προχωρήσει στην αναδάσωση της κηρυγμένης ως αναδασωτέας έκτασης των 560 στρεμμάτων.
Δημοσιεύουμε στη συνέχεια ολόκληρο το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο αποστείλαμε ήδη και στο Φορέα Διαχείρισης ο οποίος πρέπει πλέον να αναλάβει την ευθύνη του συντονισμού των ενεργειών για την επιβολή της νομιμότητας και την αποκατάσταση της «πληγωμένης» περιοχής.


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top