Όταν χιλιάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα στενάζουν κάτω από το βάρος της παγκόσμιας κρίσης των ακάλυπτων επιταγών και των τοκογλυφικών επιτοκίων των τραπεζών οι ίδιες οι τράπεζες επενδύουν τα κέρδη τους σε αγορές μεγάλων ακινήτων.
Έτσι λοιπόν σήμερα η εταιρία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι, προχώρησε στην αγορά τριών καταστημάτων τεχνικού και οικιακού εξοπλισμού, μισθωμένα στην Praktiker Hellas θυγατρική της πολυεθνικής γερμανικής αλυσίδας Praktiker AG. Πιο συγκεκριμένα:
- το πρώτο ακίνητο βρίσκεται στο Δήμο Μεταμόρφωσης, επί της οδού Τατοϊου 8 συνολικής μισθωμένης επιφάνειας 15.962 τ.μ., εντός οικόπεδου έκτασης 18.927 τ.μ. Το εν λόγω κατάστημα εξυπηρετεί πάνω από 2 εκ κατοίκους των βορειοδυτικών προαστίων.
- το δεύτερο ακίνητο βρίσκεται στο Δήμο Λαρίσης, σε κομβικό σημείο επί της περιφερειακής οδού Λαρίσης - Τρικάλων, έχει συνολική επιφάνεια 9.733 τ.μ. σε οικόπεδο έκτασης 57.978 τ.μ.
- το τρίτο ακίνητο βρίσκεται στο Δήμο Πατρέων, επί της οδού Ακτής Δυμαίων 56-58, σε ιδιαίτερα προνομιακή τοποθεσία, έναντι του υπό κατασκευή νέου λιμένα της Πάτρας. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου ανέρχεται σε 7.389 τ.μ. και η έκταση του οικοπέδου είναι 16.709 τ.μ.
Και στα τρία ακίνητα υπάρχει υπολειπόμενος συντελεστής δόμησης συνολικής επιφάνειας 24,4 χιλ. τ.μ. Τα ακίνητα είναι εκμισθωμένα με μακροχρόνιες μισθώσεις στην γνωστή αλυσίδα Praktiker Hellas με μισθωτήρια που λήγουν το 2020 για τα καταστήματα της Πάτρας και της Λάρισας και το 2026 για το κατάστημα της Μεταμόρφωσης. Το τίμημα για την απόκτηση των τριών ακινήτων ανέρχεται στα €46 εκ και καταβλήθηκε από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το Δεκέμβριο του 2007. Σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που διενήργησε το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ), οι αξίες των ακινήτων ανέρχονται συνολικά σε €47,4εκ. Αναλυτικά, η εκτιμηθείσα αξία του ακινήτου της Μεταμόρφωσης ανέρχεται σε €21,8 εκ., της Πάτρας σε €12,6εκ. και της Λάρισας σε €13,0εκ.
Η καθαρή μισθωτική απόδοση ανέρχεται σε 8,3%. Η παραπάνω επένδυση είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξή της μέσω επιλεκτικών επενδύσεων στην αγορά γραφείων, καταστημάτων, αποθηκευτικών και βιομηχανικών χώρων σε γεωγραφικές περιοχές υψηλής εμπορικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες της κεφαλαιαγοράς και της αγοράς ακινήτων.
Και μετά αναρωτιούνται οι Νεοδημοκράτες πως ο Καραμανλής κατάφερε να φέρει τον Γιωργάκη προ των πυλών της πρωθυπουργίας…. 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top