Μέτρα ενίσχυσης και στήριξης του κλάδου της οικοδομής ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ιωάννης Παπαθανασίου.
Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται και τα εξής:
- Το ελληνικό δημόσιο εγγυάται το επί πλέον 25% του δανείου που μέχρι σήμερα δεν το χορηγούν οι τράπεζες αλλά το καλύπτουν οι καταναλωτές. Αυτό ισχύει για όσους λάβουν στεγαστικά δάνεια έως και της 31/12/2010 τόσο για κατοικίες όσο και για επαγγελματικά ακίνητα. Το ύψος των στεγαστικών δανείων με τη ρύθμιση αυτή θα καλύπτει το 100% της εμπορικής αξίας των ακινήτων και όχι το 75% που ισχύει ως τώρα.
- διπλασιάζεται, από 20% σε 40% το ποσοστό των δεδουλευμένων τόκων για τα στεγαστικά δάνεια κατοικιών, το οποίο αφαιρείται από το φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση. Επί πλέον λαμβάνεται το μέτρο της έκπτωσης των τόκων που θα αφορά την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Η έκπτωση θα αφορά τώρα την απόκτηση οποιαδήποτε κατοικίας μέχρι 200 τετραγωνικά μέτρα και τους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου έως 350.000 ευρώ.
- Μειώνεται η αμοιβή του συμβολαιογράφου από το 1,2% της αξίας του ακινήτου στο 1%.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top