Όπου γάμος και χαρά..... και κομματική εκδήλωση θα προσθέταμε εμείς, πρώτη η ....κυρία Ντάσκαρη. Τι και αν η εκδήλωση γίνεται στο Καλπάκι ή στο Αγρίνιο..... Η Διοικήτρια του Νοσοκομείου της Πάτρας Νοσημάτων Θώρακος Ειρήνη Ντάσκαρη είναι πανταχών παρούσα και τα πάντα πληρούσα..... (!!)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top