Ο πανδαμάτωρ χρόνος έφθειρε, μέχρι απαξίωσης, όλες τις μεταρρυθμιστικές ενέργειες που κατά καιρούς επιχείρησαν οι Ελληνικές Κυβερνήσεις στην Δημόσια Εκπαίδευση.
………….............................................................................................................................................................
Θα περιοριστώ σε παραδείγματα που αφορούν στην Φυσική, διότι σε αυτό το πεδίο αισθάνομαι ασφαλής να εκφράσω απόψεις…...............................................................
Πράγματι, η λυκειακή εκπαίδευση στη Φυσική αφορά στην Γενική Παιδεία και στην συμβολή του Λυκείου στον Επιστημονικό Πολιτισμό (π.χ. σε εκείνη την απαραίτητη γνώση που χρειάζεται να κατέχει ο σύγχρονος ακαδημαϊκός πολίτης), στην Παιδεία Κατεύθυνσης και στην προαπαιτούμενη γνώση για ανώτατες σπουδές (π.χ. σπουδές σε Θετικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Επιστήμες Υγείας κτλ) και προσφέρει, για πολλές δεκαετίες ήδη, κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων για την εισαγωγή τους στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευσης.
Η εκπαίδευση στις τάξεις (ιδιαίτερα στην τελευταία) του Λυκείου έχει εκφυλισθεί σε προσχηματική διαδικασία, με χαρακτήρα υποβοηθητικό του εξωσχολικού φροντιστηρίου. Το αναλυτικό πρόγραμμα, τα βιβλία και συνολικά η εκπαιδευτική διαδικασία χαρακτηρίζονται από σύγχυση μεταξύ Γνώσης και Πληροφορίας, από νεφελώδεις εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς στόχους (οι οποίοι μεταφέρονται και στα θέματα των εξετάσεων) καθώς και από πλήρη απουσία (και αντιλήψεις υποβάθμισης του εκπαιδευτικού ρόλου) της πειραματικής εργασίας. Θα επαναλάβω επίσης ότι το Λύκειο υστερεί σε προσωπικό, σε υποδομές, σε μισθούς και σε θεσμούς (π.χ. επιστημονική και επαγγελματική αξιολόγηση, επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη) καθώς και ότι ο εκπαιδευτικός αποκόπτεται της επιστήμης που σπούδασε και δεν έχει την (πρακτική) δυνατότητα να την ασκήσει (υπό την έννοια που ο γιατρός ασκεί την ιατρική και ο δικηγόρος την νομική επιστήμη) την επιστήμη του.

(όλη η ενδιαφέρουσα και εμπεριστατομένη ομιλία του κ. καθηγητή εδώ)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top