Μεταξύ του 2006 και του 2007 η περιουσία των ταμείων αυξήθηκε κατά 2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της επίσημης καταμέτρησης που παραδόθηκε σήμερα στην υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η κ. Πετραλιά δήλωσε ότι η περιουσία των ταμείων αυξήθηκε το 2007 και διασφαλίζεται απόλυτα για το μέλλον. Σημειώνοντας ότι παράλληλα έδωσε εντολή να επισπευσθεί η απογραφή της περιουσίας των ταμείων και για το 2008.
Σύμφωνα με τα στοιχεία την 31 - 12 -2007 το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ταμείων ανήλθε σε 31,286 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι των 29,213 δισεκατομμυρίων ευρώ του 2006 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,09%.
Πιο αναλυτικά:
- Την 31 - 12 - 2007 το σύνολο των καταθέσεων των επενδεδυμένων στο κοινό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος ανήλθε σε 14,836 δισεκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,7%.
- Την ίδια ημερομηνία η αξία των χρεογράφων ανήλθε σε 15,049 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι των 15,260 του 2006 και οι μετοχές αξίας 5,3δισ ευρώ παρουσίασαν αύξηση 11,92 σε σχέση με το 2006.
- Την 31 - 12 - 2007 το ύψος της αξίας των απαιτήσεων από χορηγούμενα δάνεια ανήλθε συνολικά σε 86,495 εκατομμύρια ευρώ έναντι των 67,281 εκατομμυρίων ευρώ παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 28,56%.
Τέλος την 31-12-2007 το σύνολο της αξίας των ακινήτων των ταμείων ανήλθε σε 1,313 δισεκατομμύρια ευρώ.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top