Διάφορα άγρια πουλιά κάθε είδους τέθηκαν στην διάθεση των ενδιαφερόμενων αγοραστών στην αγορά της Ναγκαλαντ, 450 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Γκαχάτι της βορειοανατολικής Ινδίας. Παρόλα αυτά οι διοικήσεις των περιοχών της χώρας άρχισαν να εφαρμόζουν απαγορεύσεις στο κυνήγι και την πώληση αγρίων πτηνών σε μια προσπάθεια να τα προστατέψουν από πιθανή εξαφάνιση.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top