(Κείμενο: Νίκη Κυριακοπούλου)

Οι επιστήμονες εκφράζουν για πρώτη φορά το φόβο ότι έρχεται σύντομα για την Ελλάδα η χρονιά με τη μεγαλύτερη λειψυδρία. Το υδρολογικό έτος ξεκίνησε με έλλειμμα της τάξης του 60% σε επιφανειακά και υπόγεια νερά. ‘’Τα αποθέματα μειώνονται, οι ανάγκες αυξάνονται και το νερό δεν αναπληρώνεται από τις βροχές. Πλέον οι βροχές είναι έντονες, ξεπλένουν και σταδιακά διαβρώνουν τα εδάφη, συσσωρεύοντας φερτές ύλες στους ταμιευτήρες του Μαραθώνα, του Μόρνου, της Υλίκης και του Εύηνου.’’ σημειώνει ο υδρογεωλόγος του ΙΓΜΕ κ. Σαμπατακάκης. Η λειψυδρία οφείλεται στη χρόνια υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων. Οι γεωτρήσεις ‘’ρουφούν’’ ασταμάτητα τον υδροφόρο ορίζοντα, σήμερα σε όλη την Ελλάδα είναι 270,000 και ξεπερνούν σε βάθος τα 500 μέτρα. Βέβαια η λειψυδρία οφείλεται και στην κατασπατάληση του νερού, στην αλόγιστη χρήση του. Επίσης η αφυδάτωση του εδάφους, λόγω της ανομβρίας, είναι μία ακόμη γενεσιουργός αιτία του φαινομένου.


(Περισσότερα στο www.blue-planet.gr)
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top