Απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) την αίτηση της εταιρείας «Θέμις ασφαλιστική Α.Ε γενικών ασφαλίσεων» που ζητούσε να ακυρωθεί απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία είχε ανακληθεί οριστικά η άδεια σύστασης και λειτουργίας της ενώ είχε διαταχθεί η σφράγιση των γραφείων και η δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιούσιας της.
To συμβούλιο έκρινε ότι η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης είναι νόμιμη, καθώς αποτελεί ένα διοικητικό μέτρο που αποσκοπεί στη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων, βάση δεδομένων αντικειμενικού αποκλειστικά χαρακτήρα.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top