Εκφράζουμε αμέριστη συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα των αγροτών της Βοιωτίας.

Καταδικάζουμε την μεροληπτική και αντι-αγροτική πολιτική που :

- με την αύξηση του κόστους παραγωγής και την μείωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων, επί χρόνια τώρα συρρικνώνει το εισόδημα και τον αγροτικό πληθυσμό της Βοιωτίας και ερημώνει τα χωριά

- απαξιώνει την υψηλής παραγωγικότητας γεωργική χρήση της βοιωτικής γής, καταστρέφει τους βοσκότοπους και φέρνει τον αγρότη και κτηνοτρόφο κοντά στο χείλος του γκρεμού.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και την Κυβέρνηση να κάνουν δεκτά τα δίκαια αιτήματα και να δώσουν άμεσα λύσεις στα συσσωρευμένα προβλήματα των Βοιωτών αγροτών.

Καλούμε τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ να μην υλοποιήσει τον χωροταξικό νόμο που αξιοποιώντας το ξεκλήρισμα της αγροτιάς θέλει να μετατρέψει ολόκληρη τη Βοιωτία σε μια τεράστια ανεξέλεγκτη βιομηχανική περιοχή.

Οι εύφοροι κάμποι της Κωπαϊδας, των Βαγίων, των Θηβών, του άνω Κηφισού, των Πλαταιών και των Θεσπιών που παραδοσιακά αποτελούν τους σιτοβολώνες της χώρας δεν πρέπει να μετατραπούν σε Οινόφυτα ούτε οι αγρότες σε ανειδίκευτους εργάτες στα εργοστάσια και εργάτες γης σε λίγους ιδιοκτήτες.

Οι κάμποι μας πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος των Βοιωτών με την ενίσχυση της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας, με τον σύγχρονο αναπροσανατολισμό των καλλιεργειών, με υποδομές για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, τη μείωση των φυτοφαρμάκων και του κόστους, με συλλογικότητες που θα παλεύουν την αισχροκέρδεια των μεσαζόντων και θα σχεδιάζουν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.

Μια άλλη ανάπτυξη με κέντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον είναι εφικτή. Μια ανάπτυξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες των αγροτών και των πολιτών της Βοιωτίας. Ας την διεκδικήσουμε όλοι μαζί.

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top