Ποσά συνολικού ύψους 528,5 εκατ. ευρώ οφείλουν να επιστρέψουν δεκαπέντε κράτη μέλη (Ιταλία, Μ. Βρετανία, Ελλάδα, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Λετονία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Σουηδία) στα Κοινοτικά Ταμεία, για παρατυπίες στις γεωργικές δαπάνες, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ελλάδα θα πρέπει να επιστρέψει στα κοινοτικά ταμεία 179 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν καταβλήθηκαν σύμφωνα με τις κοινοτικές προδιαγραφές, στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Συγκεκριμένα, το ποσό που οφείλει να επιστρέψει η Ελλάδα στα κοινοτικά ταμεία αφορά: 83,6 εκατ. ευρώ, λόγω ελεγκτικών αδυναμιών στον τομέα της παραγωγής ελαιολάδου, 67,4 εκατ. ευρώ, λόγω ανεπαρκών ελέγχων στον τομέα της βαμβακοπαραγωγής, 14,33 εκατ. ευρώ, λόγω ελλείψεων στο σύστημα καταγραφής και ελέγχου, στον τομέα της κτηνοτροφίας, 11 εκατ. ευρώ, λόγω υπέρβασης ανώτατων τιμών και υπέρβασης σε προθεσμίες πληρωμών, 2,67 εκατ. ευρώ, λόγω αδυναμιών των λογιστικών ελέγχων, για τα φρούτα και τα λαχανικά.

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top